Referencje

Gratulacje i Podziękowania dla Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Krakowie z filią w Zakopanem:

 • Wyróżnienie ZG PTSM dla Schroniska na ręce Prezydenta Miasta Krakowa (2023).
 • Prezydent Miasta Krakowa za prace w przygotowanie bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu młodych pielgrzymów podczas ? Światowych Dni Młodzieży? oraz za pomoc i zaangażowanie w realizację XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Krakowie , organizowanej przez Akademie Górniczo-Hutniczą.
 • Minister Edukacji Narodowej za stworzenie najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży w odkrywaniu piękna naszej Ojczyzny.
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie za współpracę i pomoc w organizacji ogólnopolskiego konkursu ?Losy Bliskich i losy Dalekich ? życie Polaków w latach 1914-1989? oraz za poświęcenie i serce włożone w działalność zachęcająca młodzież do podróży i odkrywania piękna otaczającego ich świata.
 • Komisja Edukacji Rady Miasta Krakowa za zaangażowanie i pomoc w organizacji ? Światowych Dni Młodzieży?, gotowość do pracy, służenie innym ludziom, gościnność i otwartość na wyzwania.
 • Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych i Polska Izba Turystyki Młodzieżowej za pomoc w organizacyjną w przygotowaniu i prowadzeniu stoiska targowego PTSM-PITM podczas XI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w Warszawie.
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za pomoc w przygotowaniu obchodów Jubileuszu 90 ? lecia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce i 85- lecia Schroniska Młodzieżowego ?PTSM? Oleandry oraz za aktywne krzewienie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży
 • Oddział Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za skuteczną promocję idei PTSM, aktywne uczestnictwo w jego pracy oraz rozbudzanie wśród młodzieży umiłowania ojczystego krajobrazu oraz za pomoc okazaną naszym rodakom z Syberii podczas ich pobytu w SSM Sokolska
 • ?Cuma? Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szczecin za udział w realizacji ogólnopolskiego projektu ?Centra i Schroniska Bioróżnorodności?
 • Centrum Młodzieży w Krakowie i Fundacja Widowisk Masowych za wsparcie w realizacji V Międzynarodowego festiwalu Teatru Ukraińskiego ?Wschód ? Zachód?
 • Organizator Szkolnej Giełdy Turystycznej ?Przygoda? za wieloletnie zaangażowanie przy organizacji i wparcie w postaci nagrody finalistów X Szkolnej Giełdy Turystycznej ? Przygoda?
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego za pomoc w wydaniu publikacji ?Tropem Smoka. Bajeczny przewodnik po magicznym Krakowie dla dzieci i młodzieży?
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce za opiekę merytoryczną i dydaktyczną nad praktykami w zawodzie hotelarstwa
 • XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie za zainteresowanie oraz życzliwe wsparcie realizacji Seminarium II Forum Młodzieży z Polski i Niemiec ?Pamięć buduje Przyszłość?