Referencje

Gratulacje i Podziękowania dla Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Krakowie z filią w Zakopanem:

 • Prezydent Miasta Krakowa za prace w przygotowanie bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu młodych pielgrzymów podczas „ Światowych Dni Młodzieży” oraz za pomoc i zaangażowanie w realizację XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Krakowie , organizowanej przez Akademie Górniczo-Hutniczą.
 • Minister Edukacji Narodowej za stworzenie najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży w odkrywaniu piękna naszej Ojczyzny
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie za współpracę i pomoc w organizacji ogólnopolskiego konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” oraz za poświęcenie i serce włożone w działalność zachęcająca młodzież do podróży i odkrywania piękna otaczającego ich świata.
 • Komisja Edukacji Rady Miasta Krakowa za zaangażowanie i pomoc w organizacji „ Światowych Dni Młodzieży”, gotowość do pracy, służenie innym ludziom, gościnność i otwartość na wyzwania.
 • Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych i Polska Izba Turystyki Młodzieżowej za pomoc w organizacyjną w przygotowaniu i prowadzeniu stoiska targowego PTSM-PITM podczas XI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w Warszawie.
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za pomoc w przygotowaniu obchodów Jubileuszu 90 – lecia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce i 85- lecia Schroniska Młodzieżowego „PTSM” Oleandry oraz za aktywne krzewienie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży
 • Oddział Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za skuteczną promocję idei PTSM, aktywne uczestnictwo w jego pracy oraz rozbudzanie wśród młodzieży umiłowania ojczystego krajobrazu oraz za pomoc okazaną naszym rodakom z Syberii podczas ich pobytu w SSM Sokolska
 • „Cuma” Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szczecin za udział w realizacji ogólnopolskiego projektu „Centra i Schroniska Bioróżnorodności”
 • Centrum Młodzieży w Krakowie i Fundacja Widowisk Masowych za wsparcie w realizacji V Międzynarodowego festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód – Zachód”
 • Organizator Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” za wieloletnie zaangażowanie przy organizacji i wparcie w postaci nagrody finalistów X Szkolnej Giełdy Turystycznej „ Przygoda”
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego za pomoc w wydaniu publikacji „Tropem Smoka. Bajeczny przewodnik po magicznym Krakowie dla dzieci i młodzieży”
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce za opiekę merytoryczną i dydaktyczną nad praktykami w zawodzie hotelarstwa
 • XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie za zainteresowanie oraz życzliwe wsparcie realizacji Seminarium II Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje Przyszłość”