Zwiększ swoje bezpieczeństwo w sieci!

Dnia 22.02 miał miejsce Dzień Ofiar Przestępstw. Jest to polskie święto obchodzone na mocy ustawy Sejmu RP z 12.02.2003, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. W ramach tego święta Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stworzył program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022 ? 2024 pn.…